zarządca

Dlaczego dobrze jest współcześnie korzystać z usług doświadczonych zarządców nieruchomości?

Blok mieszkalny
Source: http://www.marigoldgarden.pl/
Nieruchomości są współcześnie jedną z najbardziej bezpiecznych inwestycji środków. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że ich ceny od lat utrzymują się na stabilnym poziomie, przede wszystkim gdy chodzi o nieruchomości zlokalizowane w atrakcyjnych punktach wielkich metropolii.

Zarządzanie budynkami w mieście Wrocław

Bloki mieszkalne
Author: Guilhem Vellut
Source: http://www.flickr.com
Rządzenie nieruchomością to obszerniejszy obszar czynności niż administrowanie. Funkcją zarządcy jest dynamiczne rządzenie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami Wrocław jest aktywnością zawodową realizowaną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Zarządca działa na bazie umowy o zarządzanie, zawartej ze wspólnotą mieszkaniową, w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty.
Subscribe to RSS - zarządca