środowiska

Jakim sposobem przebiega gospodarzenie odrzutami i jakie są jego reguły?

Odpady
Author: Alan Stanton
Source: http://www.flickr.com
Gospodarka odpadami to działanie, jakie polega na zbieraniu, przemieszczaniu a także na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jakie są niebezpieczne. Ponadto gospodarowanie odpadami obejmuje również kompetentny i pilny nadzór nad miejscami, w jakich gromadzone i unieszkodliwiane są odpady.
Subscribe to RSS - środowiska